Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2006

Φωτο-στάμπα #6


Έκτακτον Στρατοδι-κείον Ραδιοτη-λεοράσεως
(Τα κανάλια εγκληματούν. Το ίδιο και τα όργανα που τους επιβάλλουν εξοντωτικά πρόστιμα).

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2006

Φωτο-στάμπα #5


Η χαρά του πορνόγερου, κάθε βράδυ στις 8 στις οθόνες σας!
Αιδώς...